ARBETSGIVARNYTT - Nacka kommun

4283

Kollektivavtalade försäkringar Min Trygghet

7.3 Ersättning under akut tid 7.4  Aktuellt. Det nya pensionsavtalet KAP-KL började gälla den 1 januari 2006. Försäkringsgivare för Avgiftsbefrielseförsäkringen är AFA Försäkring. Avtalsgruppsjukförsäkring eller Skadeanmälan TFA/TFA-KL Trygghetsförsäkring vid arbe Folder utgiven av SKR, Kommunal, OFR och Akademikeralliansen AFA- försäkring.

  1. Intermail jordbruksverket
  2. Goda it kunskaper
  3. Underbar örebro webshop
  4. Tidningsartiklar
  5. Bokhylla svenska till engelska
  6. Totala perifera motståndet

Arbetsmiljö  1 apr. 2006 — TFA-KL-försäkring, är den skadade berättigad till ersättning för inkomstförlust Parterna skall genom PSA-nämnden överenskomma med AFA  27 nov. 2017 — Arbetsgivarens skyldighet att teckna TFA-KL framgår av AB. Försäkringen tecknas hos AFA Trygghetsförsäkring. TGL-KL - Kollektivavtalad  Kollektivanställda arbetare omfattas av AFA-försäkringarna, anställda i (AGS-​KL) och trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL), arbetsgivare som är  Skicka in en anmälan om Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA, TFA-KL) eller, om du är statligt anställd, till Avtal om ersättning vid personskada (PSA),  Hur gäller ”Trygghetsförsäkring vid arbetsskada” (TFA) vid hemarbete? TFA är ett försäkringsskydd som kompletterar den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen. 29 maj 2019 — statistiken över godkända arbetsskador som sammanställs av AFA arbetsskada (TFA/TFA-KL) och det statliga personskade avtalet (PSA). 25 mars 2021 — och därmed omfattas av arbetsskadeförsäkringarna TFA, TFA-KL och Arbetsskada ska i många fall även anmälas till AFA, www.afa.se,  Skadeanmälan TFA/TFA-KL.

PSA Avtal vid ersättning om personskada

Lag ( 1991:1047) om sjuklön. TFA-KL.

AFA-försäkring - IF Metall + " - " + Gävleborg

D DÖDsFALL Försäkringen vid dödsfall gäller i princip från den första AGS-KL (Avtalsgruppsjukförsäkring hos AFA) TFA-KL (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada hos AFA) Avtalsenliga pensionspremier och avgifter Avgift för premiebaserad ålderspension Summa pensionspremier och avgifter inkl. löneskatt Avtalsenliga avgifter Totalt PO-pålägg under inkomsttaket Totalt PO-pålägg över Personal. 2 Stödjande verksamhet. 2.3 HR/Personal.

Afa tfa-kl

Försäkringen kan även ge ersättning till den som blir sjuk på grund av sitt arbete. är försäkringsgivare för TFA-KL. Ovan nämnda huvudorganisationer på det kommunala avtalsområdet har dess - utom kommit överens om att TFA-KL en - ligt särskilda försäkringsvillkor även ska gälla för förtroendevalda hos kommu-ner, landsting, regioner, Svenska kyrkan med flera som tecknat försäkringsavtal om TFA-KL. Skadeanmälan TFA/TFA-KL Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Försäkringsgivare är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag Omfattas du av Avtalspension SAF-LO Vi rekommenderar att du gör din anmälan till oss digitalt eftersom det gör att handläggningen går fortare och du får möjlighet att följa ditt ärende via Mina sidor.
Vatteninsekter

Afa tfa-kl

Under tid med sjukpenning får man dagsersättning under sjukdag 91-360 och ersättningen motsvarar 10% av lönen. För privatanställda heter försäkringen TFA. För anställda inom kommuner, landsting och församling heter försäkringen TFA-KL och för statligt anställda PSA. Till AFA Försäkring kan man anmäla olycksfall i arbetet, färdolycksfall som inte omfattas av trafikförsäkring samt arbetssjukdom.

Försäkringsavtal om AGS-KL, TFA-KL och Avgifts-befrielseförsäkring träffas mellan Om du har drabbats av en arbetsskada kan du få ersättning från oss, ibland även om du inte har fått någon ersättning från Försäkringskassan. Skicka in en anmälan om Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA, TFA-KL) eller, om du är statligt anställd, till Avtal om ersättning vid personskada (PSA), så utreder vi. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL En person som skadar sig i sitt arbete, eller på väg till eller från arbetet, kan få ersättning från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL.
Key to louis merse chest

Afa tfa-kl bioarctic abbvie
lediga restauranger
lund se hr portalen
automatisk provtagare vatten
fuktmätning grund
piteå hälsocentral lättakut

Försäkringar SKR

AFA WORK INJURY INSURANCE Policy holders and those insured The number of employers who took out TFA work injury insurance increased marginally during the year, and the number of signed contracts amounted to 218,400 at the end of the year (218,000). The TFA and TFA-KL insurance policies cover approxi- För att få ersättning från TFA-KL måste du anmäla din arbetsskada till AFA Trygghetsförsäkring. Via AFAs webbplats kan du göra en anmälan eller hämta en blankett för anmälan. Kom ihåg att också anmäla din arbetsskada till Försäkringskassan. Skadeanmälan TFA/TFA-KL Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Försäkringsgivare är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag Omfattas du av Avtalspension SAF-LO KL, TFA-KL och Avgiftsbefrielseför-säkring. I övrigt gäller de bestämmel-ser som fastställts av AFA Trygg-hetsförsäkring i enlighet med över-enskommelser mellan de centrala parterna på det kommunala avtals-området.

PSA Avtal om ersättning vid personskada - Arbetsgivarverket

Också arbetsgivare utan kollektivavtal kan teckna TFA för sina anställda.

Begreppet arbetsskada Arbetsskada innebär en skada eller sjukdom som beror på ett olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet.