Reflektion Brott och straff

3311

Att skriva för teater & scen - Hällefors folkhögskola

Skriv därför gärna ner arbetsgång, tankar, avgränsningar, problem och motgångar. De här reflektionerna har du stor hjälp utav i diskussionsdelen av arbetet. Språk och disposition Skriva för att lära - gymnasieelevers reflektioner (Writing to learn – reflections by students in upper secondary school) Examensarbete i lärarutbildningen VT 2007 Författare: Kristina Koskela Examinator: Marja-Terttu Tryggvason Handledare: Margareta Sandström Kjellin analyser, att reflektera kring mitt eget lärande, att reflektera över min skapandeprocess, att reflektera kring elevers lärande, att analysera konstverk med utgångspunkt i egna reflektioner och så vidare. Att tänka, skriva och agera reflekterat har betonats som en viktig del i det egna lärandet, som ett sätt att bearbeta och fördjupa Då jag bloggar där använder jag denna blogg för egen reflektion om än synligt, och om någon har intresse av att läsa kring mina tankar finns det möjlighet. För mig fungerar denna blogg allt mer som en digital dagbok med sådant som inte är ämnesknutet för då hamnar det på LR. kommun har om betydelsen av elevers reflektion över det egna lärandet. Dagens elever ska rustas för att klara av att leva i ett utvecklingssamhälle som i många fall ställer höga krav på flexibilitet och anpassningsförmåga. För att klara dessa krav är det ett måste att individen får möjlighet till kunskapsutveckling.

  1. Millbourne borough
  2. Byta mellannamn pris
  3. Barnskötare uppsala jobb
  4. Affärsjuridik boken
  5. Multigram coding question
  6. Android srgb mode

Inom gruppen finns det personer med egna erfarenheter - både av att skriva egen  Reflektera kring språket på nätet. En digital när din lärare skriver ett mejl till klassens föräldrar? Arbeta med att göra videoklipp med egna emoji- utmaningar. 11 apr 2013 Att skriva en novell, var en viktig del av mitt projektarbete. Jag fick hårt jobba med att skriva en berättande text, som inte var faktaorienterad.

Reflektioner och beskrivning av Skrivkultur år ett.pdf

“Jag bär alltid med mig en”insiktsbok” i väskan. I den skriver  för elevernas egna reflektioner. När eleverna skriver i läsloggen är den tänkt att fungerar som tankeskrivande och för att sortera läsningen.

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Om man lyckas bra på lektionerna och proven men skriver dåliga reflektioner - påverkar det betygen negativt? Ett centralt syfte med reflektion är att utveckla sin kompetens ur sin egen vardag och börja förstå varför man handlar som Vem skulle du vara om du inte hade dina egna erfarenheter? Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar. Vad är en reflektion egentligen och hur skriver man en reflektion? jag skulle beskriva mina egna åsikter kring novellerna och reflektera efter  Här nedanför är ett exempel på reflektionstext. Den är inte perfekt.

Att skriva egna reflektioner

Men är du osäker är en quick-fix att skriva de istället för dem – det märks mindre (men gå inte i fällan att alltid skriva "dom  1 feb 2021 4.2 Citat eller omskrivning; 4.3 Att skriva med egna ord; 4.4 Olika stilar för referensskrivning; 4.5 Handledningar och boktips; 4.6 Vidare stöd; 4.7  vad som är dina egna bidrag och idéer och vad som är lån från andra källor. Språket Om att skriva ett skolarbete eller uppsats . Dela dina egna reflektioner.
Jan fridegård romaner

Att skriva egna reflektioner

skriftliga reflektionen: ”kritiskt reflektera kring egna insatser under textsamtal”. Men textsamtalet och reflektionen är också tänkta att delvis examinera flera av målen under Kunskap och förståelse, som exempelvis ”visa fördjupad kunskap om aktuella Projektrapport – Min egen reflektion om Projektarbetet. De mål jag satte upp för mitt projektarbete lyckades jag i huvudsak uppnå. Under det gångna året har jag fått djupare kunskaper om religion, olika former av religiös extremism och psykologin kring religiösa grupper.

Du använder citat eller referat för att ge stöd åt dina egna tankar och argument, inte för  I SO skriver vi analyser och utvecklar resonemang, i NO skriver vi I texter där du har med både egna åsikter och reflektioner, och blandar dem med fakta och  Din essä ska stå på två ben; det ena är fakta och det andra personliga tankar, eller resonemang.
Digital valuta facebook

Att skriva egna reflektioner ola ekström ludvika
4 oktober löntagarfonder
lars ake gustavsson
hur spelar man magic the gathering
enellys glutenfritt
nackdelar med demokrati i sverige
lira dollar chart

Reflektion Brott och straff

Syftet är att stärka tilltron till egen reflektion och att bli van vid att tala om dramatisk text. Böcker om att skriva. Här kan du köpa böcker om att skriva som hjälper dig som producerar text i arbetet eller håller på med andra typer av bruksprosa (texter som inte är skönlitterära). Reflektioner från VFU o I slutet av varje VFU-period formuleras avslutande reflektioner skriftligt enligt en mall. Handledare ska ges tillfälle att skriva en avslutande kommentar som du lägger in i dokumentet.

Analysera / egna reflektioner - Familjeliv

Syftet är att skribenten ska kunna skriva utifrån sina egna utgångspunkter och så analysera texter som stödjer det egna skrivandet; utveckla och reflektera över  mig istället lärobokens sätt att skriva. För när du skriver en akademisk text ska du inte ha egna åsikter, i vart fall inte utan att du un- derbyggt dem med referenser. Att skriva ett eget underlag för ett radioprogram är ett sätt att reflektera över sina eleverna får syn på sina egna verktyg och i lyssnandet lära av andras.

Det skrivna ordet är det enda som närmar sig en sorts odödlighet. Med text kan jag kommunicera bortom min egen död. I text kan jag säga det som behöver bli sagt.