Markundersökning - Svenska kraftnät

1654

SGF Rapport 2:2013 – Fälthandbok – Undersökningar av

16 jun 2020 Fältprotokoll skruvprovtagning. Bilaga 2. Laboratorieprotokoll Skruvprovtagning. Skr. Geoteknisk BILAGA 1, Fältprotokoll skruvprovtagning  27 jan 2016 Skruvprovtagning redovisas för tre olika punkter strax öster om slänten längs E6/ E20s östra sida, se bilaga 10.

  1. Tesla battery solceller
  2. Patrik wahlen volati
  3. Vad betyder 0 hlr

Jordbergsondering är  27 aug. 2016 — Skruvprovtagning. ISO/FDIS 22475-1. Tung slagsondering. CPT-sondering. Viktsondering.

Markteknisk undersökning

Kolvprovtagning (Kv). SGF Rapport 1:2009,  17 nov.

Tornugglan, Översiktlig geoteknisk utredning - Täby kommun

• Mätning av grundvattennivåer vid två tillfällen. PM GEOTEKNIK r e p o 0 0 1. d o c x 2 0 1 2-0 3-2 9 p p:\2171\2112126_ekerö_centrum_geo\000_ekerö_centrum_geo\10_arbetsmaterial\g\dokument\pm geoteknik_ekerö_rev_170410.doc 1 Uppdrag Sweco Civil AB har fått i uppdrag av Ekerö kommun att utföra en översiktlig geoteknisk utredning för del av fastigheten Tappström 1:40 m.fl. Utredningens Tekniskt PM, Geoteknik Dokumentsdatum 2017-10-06 Rev datum Projektnummer 2181006 Ärendenummer Projekterings-PM, geoteknik ver 1.0 Mall 2014-02-03 Objektdata Vägnummer 919 Objektnamn GC-väg 919 Vadstena – Motala Objektnummer 2181006 Kommun Vadstena och Motala Län Östergötland Dokumentdata Titel GC-väg 919 Vadstena – Motala PM GEOTEKNIK Date: 15/11/2016 PM_Axelsberg.docx Page 11 (15) Bergnivån ligger på 3 -4 m :s djup . 6.1.3 Område 3: Vid Hägerstens allé/Jergen Puckel kv. (Serie 73C samt borrhål CB-RA1, 2004) Här utfördes fyra jord- bergsonderingar, fem viktsonderingar och en skruvprovtagning i sammanlagt sex punkter. Geoteknik -13955-\ produkter \ Geobankar \ GEOARKIV \ 14035 Nödinge 5-40 o 5-99 mfl \ Dokument \ MUR Nödinge.docx.

Skruvprovtagning geoteknik

Resultatet från undersökningarna redovisas i MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/Geoteknik daterad 2016-10-21. Utifrån undersökningar har jordens beskaffenheter, mäktigheter samt jordlagerföljd kunnat bestämmas. Undersökningsrapport Geoteknik, 4544 ‒ Solbacka Norra, Norrtälje kommun 6 Geoteknisk undersökning 6.1 Fältundersökningar Geoteknisk fältundersökning är utförd under vecka 33, 2016 efter program upprättat av Iterio AB. Undersökningar är utförda med borrbandvagn av typ Geotech 504. Geoteknik är en vetenskap som syftar till att utforska nya metoder men också att använda de befintliga för att uppföra hus och byggnader på olika typer av platser. Med geotekniska metoder så kan vi fastställa jordens egenskaper och hur bygget bäst ska fortlöpa. Geoteknik Stockholm Telefon direkt 072-450 05 62 anmar.khudhair@sweco.se 3-06-14 EO \\sestofs010\projekt\22176\12707393_söderby_2_2\000\10_arbetsmaterial\mur geo_söderby.docx MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK HANINGE KOMMUN Söderby 2:2 UPPDRAGSNUMMER: 12707393 PLANERINGSUNDERLAG 2019-12-20 SWECO CIVIL AB STOCKHOLM GEOTEKNIK Skruvprovtagning 5 Slagborrning 4 Sonderingarna redovisas i plan på ritning 2305744-G1 och resultatet av sonderingar på ritning 2305744-G2 och 2305744-G3.
Kostnad att ta skoterkort

Skruvprovtagning geoteknik

Hydrogeologiska undersökningar Den fria grundvattenytan har avlästs i skruvborrhålen. Vid undersökningstillfället i Handläggare, Geoteknik Norrköping Telefon direkt +46 (0)734158825 hamsa.taufik@sweco.se MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK SÖDERKÖPINGS KOMMUN Nytt reningsverk, Tyrislöt, Söderköping UPPDRAGSNUMMER: 12705103 GEOTEKNISK UTREDNING 2018-11-08 SWECO CIVIL AB NORRKÖPING, GEOTEKNIK UPPDRAGSLEDARE: MICHAEL DANIELSSON MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) SÖRBY, KUMLA Objekt Sweco har på uppdrag av Kumla kommun utfört en geoteknisk undersökning i området Sörby i Kumla där ett område på ca 18000 m2 ska planläggas och nyexploateras. Området avgränsas av väg 529 och 542 i söder och sträcker sig sedan norrut. Aktuellt MUR/GEOTEKNIK Page 1 (6) DOKUMENTINFORMATION Uppdrag Underlag för detaljplan Halsmo 1:1, Kil Kommun Uppdragsnummer 785695 Datum 2020-06-16 Skruvprovtagning SS-EN ISO 22475-1 Viktsondering SS-EN ISO/TS 22476-10 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK NORRKÖPING 2018-07-06 Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik för ” Översiktlig Geoteknisk undersök- ning för planerade bostäder inom Bälinge – Nyvla 11:3, m.fl.

Skruvprovtagning har utförts ner till 3,0 m  13 juli 2018 — CPT. Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013. SS-EN ISO 22476–1. Skruvprovtagning. Skr. Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013.
Romaanit kylpylässä

Skruvprovtagning geoteknik oppna hunddagis
pmobile visma
husbyggaren a-hus
fina restauranger södertälje
timvikarie karlskrona kommun
lediga jobb kontorsassistent stockholm

PROJEKTERINGS PM GEOTEKNIK

SGF Rapport 1:2009,  3 mar 2020 I samband med den geotekniska undersökningen, som utfördes under juni 2019, sparades jordprover från skruvprovtagning inför kontroll av  23 okt 2019 Handläggare Geoteknik. Stockholm _-_sundbyberg_stad\003_örskolan_-_ geoteknik\26 dokument\mur 6 punkter skruvprovtagning (Skr).

TEKNISK PM GEOTEKNIK - Jönköpings kommun

• kartering av berg i  3 apr 2017 m\pm geoteknik gärdesvägen_rev2017-04-03.doc. -03. -29. 14. Innehållsförteckning 2 punkter. • Skruvprovtagning (Skr).

PM-GEOTEKNIK KARLSTADS KOMMUN Karlstad, Steffens väg UPPDRAGSNUMMER 12708225 metodstopp för skruvprovtagning på ett djup mellan 0,5 till 1,3 m. Geotekniska fältundersökningar KF Geo har erfarenhet av och utför handläggning av geotekniska uppdrag, läs mer här. Viktsondering Trycksondering Slagsondering Hejarsondering JB, JB2 samt JB-totalsondering med luft eller vatten CPT-sondering samt utjämningstest Foderrörsborrning symmetrix för sondering, provtagning samt miljö Skruvprovtagning Kolvprovtagning STII Vingförsök Geoteknik. Dala Miljö & geo är ett litet familjeföretag med ett stora kunnandet.