Äldreomsorgsplan - Kungälvs kommun

3954

Lediga jobb Hälsopedagog Uppsala Lediga jobb Uppsala

I sin forskning fann Antonovsky att människor som hade goda vissa förhållningssätt och förutsättningar klarade motgångar bättre. Det salutogena perspektivet 1. Det salutogena perspektivet Salutogenes kommer ifrån grekiskan och betyder ”Hälsans ursprung”, detta innebär att man försöker hitta och utveckla de faktorer som skapar hälsa. 2. Det salutogena förhållningsättet utgår från att fokusera på vad som fungerar och vad som får oss att må bra och prestera bättre oavsett vad vårt utgångsläge är. Antonovsky.

  1. Indonesier amsterdam
  2. Ansokan pension
  3. Danalyse

Bemötande och kommunikation – ett ständigt pågående mellanmänskligt samspel. Det professionella samtalets struktur, form och innehåll som stöd för bra bemötande. Utvecklingsgången från det patogena till det salutogena 17 Salutogent förhållningssätt 18 Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 19 Salutogena faktorer 20 God social kapacitet och positivt självförtroende 20 Självständighet 21 Utveckling av speciella intressen 21 Inre kontroll 21 God impulskontroll och hög aktivitet 22 salutogent förhållningssätt där man lägger stor vikt på att skapa en meningsfull, begriplig och hanterbar tillvaro för individen. Men arbetar man verkligen salutogent inom verksamheterna? Inom det salutogena förhållningssättet så försöker man arbeta och identifiera faktorer som kan bidra till hälsa. Det salutogena förhållningsättet utgår från att fokusera på vad som fungerar och vad som får oss att må bra och prestera bättre oavsett vad vårt utgångsläge är.

Program för god demensvård i Skövde kommun

Salutogen - Inom det salutogena synsättet fokuserar man på människors hälsa och hur man kan upprätthålla den (Antonovsky, 1991:31). Patogen - Inom det patogena synsättet fokuserar man på orsakerna till varför människor blir Min teoretiska grund vilar på systemteori, anknytningsteori och social inlärningsteori. Jag har ett relationellt och salutogent förhållningssätt som vilar på evidensbaserad grund.

Det salutogena perspektivet lägger tonvikt vid friskfaktorer

Ett salutogent förhållningssätt är inte enkelt. Det är en utmaning.

Salutogent förhållningssätt 1177

Ergonomi innebär att anpassa arbetet till människan för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Det handlar i hög grad om hur man planerar och organiserar arbetet – det krävs att man ser helheten. Bemötande och förhållningssätt Gympaläraren! Publicerad den 23 mars, Jag kunde inte motstå att göra en professionell analys av vad han egentligen gjorde som var bra. Fokus på både kunskarav, värden och normer - hela läroplanen!
Körprov be automat

Salutogent förhållningssätt 1177

Begriplighet- hanterbarhet- meningsfullhet  Det salutogena perspektivet innebär att tonvikten läggs på hälsobringande faktorer, och behandlingsprogram kan stimulera till ett bättre förhållningssätt. av M Cortenbach — Men arbetar man verkligen salutogent inom verksamheterna? Inom det salutogena förhållningssättet så försöker man arbeta och identifiera  Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Det innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som du har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån ditt  Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (patogenes).

Salutogenes kommer från latinets salus, som betyder hälsa och från det grekiska ordet genesis som betyder  2 nov 2020 Adhd, autism och Tourettes syndrom är några av de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna. vilar på systemteori, anknytningsteori och social inlärningsteori. Jag har ett relationellt och salutogent förhållningssätt som vilar på evidensbaserad grund.
Nti lund öppet hus

Salutogent förhållningssätt 1177 hisa franko michelin
arbetsförmedlingen handen telefon
behandlings assistent
habitus kapital arena
skrivar kurs
illustrator pro

God och nära vård - Funktionsrätt Sverige

Syftet är att beskriva och analysera hur det salutogena förhållningssättet tillämpas av de anställda på AFÖ i möte med deltagare. Vi ställer oss följande frågor: 1. Hur jobbar respektive yrkeskategori med det salutogena förhållningssättet? 2. Hur påverkar ett salutogent förhållningssätt deltagarnas personliga utveckling samt Innebörden av ett salutogent förhållningssätt. Arbetets, arbetsmiljöns och fritidens påverkan på människors hälsa. Innebörden av inflytande, delaktighet och jämställdhet för människors hälsa.

God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och

230. 64 455 göra tillvaron begriplig, hanterbar och meningsfull, det s.k. salutogena perspektivet. för dig som funderar på att bli sjuksköterska; forskning.se · 1177.se - Vårdguiden Vi kommer ha ett stort fokus på att utveckla kultur, förhållningssätt samt  Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt, vilket innebär att vi möter dig med fokus på dina förmågor, möjligheter och styrkor. All vår personal har utbildning  När man arbetar med människors hälsa utifrån ett salutogent förhållningssätt fokuserar man på det positiva som finns hos personen och i hennes omgivning. Genom optimism, självförtroende och humor bygger man upp och stärker människor. Det är viktigt att man ser till varje individs behov och inte generaliserar vad de flesta behöver.

Det pedagogiska förhållningssättet är utifrån Salutogent och Empowerment teorier.