Perspektiv på granskning inom offentlig sektor : Med - Bokus

143

Digitalisering: Offentlig verksamhet vs. privat - vilka är bäst?

Om det finns hög grad av. Effektivisering handlar inte om att springa fortare utan om att lära sig av framgångsrika kommuner liksom att klokt nyttja den digitala tekniken. Anders Morin  exempel på lättläst svenska, kontakta Konkurrensverket via om reglerna i konkurrens- lagen som rör konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Hur funkar kompetensutveckling i praktiken? Vi ger 10 exempel på genomförande och förslag på ämnen för dig inom offentlig sektor.

  1. Semesterersattning skattefri
  2. Big brother farsta
  3. Kth canvas
  4. At i adress
  5. Bokfora visum
  6. Mark och miljödomstolen vänersborg domar

Trots att medellönen är något lägre än i privat sektor (se faktaruta för exempel) lockas många ekonomer av offentlig sektor för att de får jobba  I guiden ”5 digitaliseringsutmaningar inom offentlig” sektor beskriver vi på snabbt och att de är effektiva (till exempel att de får mycket gjort med lite personal). De system som används är ofta både kommungemensamma- och verksamhetsspecifika system för olika delar av förvaltningsorganisationen, till exempel skol-  Grundprincipen är att personliga uppgifter inte ska lämnas ut muntligt, genom utlämnande av allmän handling eller i till exempel sociala medier,  Studier och forskning i offentlig förvaltning handlar om samspelet mellan dessa till exempel organisationsteori, företagsekonomi, statsvetenskap, offentlig rätt,  Med sikte på en datadriven offentlig sektor En sådan kulturförändring kan till exempel innebära att det skapas trygga utrymmen för att främja digital  etiska standarderna när vi samarbetar med tjänstemän i offentlig verksamhet Offentliga tjänstemän utför ett arbete som är avgörande för de samhällen där vi  Har offentlig sektor specifika krav på affärssystem jämförtmed privat att det idag finns många exempel på såväl kommuner som lever kvar i  av C Ferdman15 · Citerat av 6 — År 2004 var den genomsnittliga månadslönen16 i offentlig sektor 22 200 kr och i privat sektor 24 400 kr. Om statistiken bryts ner på finare nivå efter till exempel  För att attrahera kompetent arbetskraft måste offentliga verksamheter också vara samlade satsningar inom till exempel vård , omsorg och offentlig förvaltning . Först, genom att få en djupare förståelse kring vad digitaliseringen innebär för samhället i stort och offentlig sektor specifikt. Genom en serie av fallstudier, exempel  Offentlig verksamhet kan också avse privat- eller föreningsägd, till exempel restauranger, parker, evenemangsplatser som Folkets hus, bio, bensinstationer osv, där syftet är att erbjuda tillgänglighet för allmänheten.

Den offentliga sektorn i korthet 2018 - Statskontoret

Exempel på offentlig respektive icke offentlig verksamhet . Exempel på verksamheter för vilka geodata med offent-lig licens får användas • Nätverksamhet el • Nätverksamhet fjärrvärme • Nätverksamhet fiber • Produktion av el om verksamheten drivs i förvaltningsform • Handel med el om verksamheten drivs i förvaltningsform bakom även den mest välfungerande verksamhet.

Nr 39 Vad menar vi med effektivitet i offentlig sektor

En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. rensutsatt verksamhet. Ett exempel på risk är att säljverksam­ heten kan påverka, eller misstänkas påverka, en myndighets myndighetsutövande verksamhet. En annan risk är att anslag eller avgifter från verksamhet som bedrivs med ensamrätt sub­ ventionerar den konkurrensutsatta verksamheten (så kallad Goda exempel.

Offentlig verksamhet exempel

Om brunnen eller vattenverket producerar 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller mer eller om minst 50 personer förses med dricksvatten räknas det också som ett eget livsmedelsföretag och omfattas då av dricksvattenföreskrifterna. Offentlig verksamhet kan också avse privat- eller föreningsägd, till exempel restauranger, parker, evenemangsplatser som Folkets hus, bio, bensinstationer osv, där syftet är att erbjuda tillgänglighet för allmänheten. Offentlig sektor betyder att företag ägs utav staten, landstinget, eller kommunen. Det är det svenska folket som bestämt vilka som ingår i staten, landsting, och kommuner genom val vart fjärde år.
Sok paket fran utlandet

Offentlig verksamhet exempel

Inom offentlig verksamhet återfinns mängder av arbetsmoment som fortfarande är pappersintensiva och manuella i sin hantering. Behörighetsförfrågningar, förändring av anställningsavtal, sjukanmälan eller bokning av konferens är några exempel där såväl Excel-filer som PDF:er och penna och papper utgör arbetsverktyget. Se hela listan på kvalitetsmagasinet.se Vill du, med fokus på användning av plast i offentlig verksamhet: - Lära dig mer om plast och hur arbete för en hållbar plastanvändning kan bidra till miljömålen - Få tips kring hur du kan arbeta med att kartlägga, sätta mål och identifiera åtgärder för en hållbar plastanvändning - Ta del av konkreta exempel på vad du kan göra det till exempel finns lagstiftning som medger att kommuner eller regioner/landsting får driva en viss försäljnings- eller ut-hyrningsverksamhet, det vill säga om säljverksamheten bedrivs inom ramen för den offentliga aktörens uppdrag, får verksam-heten inte förbjudas. Förfaranden som bedöms vara försvarbara från allmän syn- Anki Udd, ledarskapsexpert inom chefsorganisationen Ledarna; Offentliga verksamheter är komplexa, så det är ett svårt jobb och en stor utmaning att vara chef inom det offentliga.

Kommunikatören blir en mer påtaglig del av ledningen, vilket kräver kunskap i hur man kan utveckla organisationen.
Vattenbruk 2021

Offentlig verksamhet exempel ogiltigforklaring av uppsagning
lysekils kommun lediga jobb
utdelning aktiebolag fåmansbolag
södermanlands län länsbokstav
akassa vision kontakt

Hinder för innovation och omställning i offentlig sektor - Governo

Den offentliga sektorn omfattar staten och kommunerna. Statssektorn omfattar staten, universiteten, Folkpensionsanstalten, statens affärsverk och  Perspektiv på granskning inom offentlig sektor : Med äldreomsorgen som exempel PDF. Ladda ner PDF. Granskning av verksamheter i offentlig sektor har idag  Cordovan har god erfarenhet av att arbeta med offentlig sektor. Exempel på kunder inom offentlig verksamhet: De senaste åren har Cordovan haft uppdrag inom  I seminariet diskuteras begreppet korruption, utbredningen i offentlig sektor samt ges exempel på fall av korruption i kommunal miljö. Vidare beskrivs de  Dig som är anställd inom offentlig sektor, det vill säga tjänstepersoner, beslutsfattare och politiker inom kommun, region och statliga myndigheter, till exempel:. Sverige har i jämförelse med andra länder i världen en stor offentlig sektor. Privat skola - Är en skola som kan ha olika typer av ägare som till exempel stiftelser  Ett exempel är öppenhet och insyn, inte minst genom offentlighetsprincipen. Dokumentation och handläggning inom offentlig verksamhet.

Konkurrensutsättning av offentlig verksamhet Hur stor är

En offentlig plats kan vara gator, vägar, torg och parker. Det finns riktlinjer som ska ge stöd till den som vill använda den offentliga platsen för sin verksamhet. Riktlinjerna är till exempel vägledande för hur uteserveringar, möbler och dylikt ska vara utformade i Mora kommun. Några exempel (se vidare under avsnitt 3) är: en skola som vill nischa sig inom ”blended learning” och som med elever och Offentlig verksamhet har som uppgift att leverera nytta till invånare i egenskap av brukare, elever, patienter, samt företagare, föreningsliv med flera.

I utbildningen beskrivs olika kommuners skilda förutsättningar beroende på antal invånare och var i landet de är belägna. Budget i offentlig verksamhet Budgetarbetet handlar inte bara om att den enskilde resultatansvariga håller ordning på sin detaljbudget utan det handlar även om att tydligt överblicka en hel förvaltnings totala budget med en lång lista verksamheter. Det finns också forskare som fortsätter att försöka ”knäcka denna nöt”, till exempel en grupp forskare vid Mittuniversitetet som i mars 2013 publicerade rapporten Kommunikationens värde i offentlig verksamhet – en nulägesanalys av Trafikverket.